This is a sequence of articles, translation from very interesting, for medical and culinary point  of view, treatise from Byzantium from 13 sentury.

Това e серия от статии, превод от един твърде любопитен, от медицинска и кулинарна гледна точка, трактат от Византия от 13 в.

The daily regimen in middle ages involves not only the choice of foods and drinks but also their quantity and the frequency of meals: it involves exercise, sexual activity, baths, massage, the use and selection of soaps and lotions and other medicaments. All of these will vary depending on the climate and the seasons. It was therefore necessary to develop a general monthly regimen which anyone might follow. The individual Byzantine reader, and most particularly the physician of any wellpaying Byzantine patient, would naturally regard this as no more than a general guide, to be adjusted to the individual constitution.

Several versions of this ‘Calendar’ exist, some of them attributed to a certain Hierophilus the Sophist.

Дневният хранителен режим в средновековието включва не само избора на храни и напитки, но също така тяхното количество и честотата на хранене: включва упражнения, сексуална активност, бани, масажи, употреба и избор на сапуни и лосиони и други медикаменти. Всичко това варира според климата и годишния сезон. Затова било необходимо да се измисли месечен режим, който всеки да може да следва. Византийският четец, и най-вече лекарят на някой добре плащащ византийски пациент, естествено ще чете това като не повече от общо ръководство, за да бъде посъветван за индивидуалната си конструкция.

Съществуват няколко версии на този „Календар“, някои от които се приписват на Йерофил суфиста.

September

September governs the black bile. All kinds of bitter foods should be eaten, in particular boiled leeks, fresh leeks, leek soup, boiled garlic, raw garlic and garlic in a spicy sauce. Among meat, lamb; [among] birds, pigeons and geese and quails (chicks and hens), ducks and wood pigeons and turtle doves and partridges; beef, along with deer, gazelle, fallow deer, hare and wild boar should be avoided. Among fish, grey mullet, corkwing and all scaleless fish may be eaten; only salt fish is to be avoided. Among pulses broad beans, lentils and grass peas are to be avoided; others may be eaten. All kinds of asparagus and cepes de Bordeaux may be eaten. Among fruits, white grapes, wild pears as they ripen, sweet apples, green figs, peaches of both kinds (downy peaches and nectarines), pomegranates, dates, quinces may all be eaten. Among dry fruits, pistachioes, walnuts, almonds and pine kernels. Drink white and olive-oilcoloured wines and rose and wormwood wines.
Eight baths, using lotion. Make love.

Септември

Септември управлява черната жлъчка. Всички видове горчиви храни трябва да се консумират, най-вече варен праз, пресен праз, супа от праз, варен чесън, суров чесън и чесън в лют сос. От месата – агнешко; [от] птиците, гълъби и, гъски, и пътпъдъци (пилета и възрастни), патици и гривяци, и гугутки, и яребици; говеждо, заедно с еленско, сърнешко, див заек и диво прасе трябва да се избягват. От рибите – кефал, зеленушка и всички риби без люспи мога да се ядат; само солена риба трябва да се избягва. От варивата – бакла, леща и секирче трябва да се избягват; останалите могат да се консумират. Всички видове аспержи и манатарки могат да се ядат. От плодовете – бяло грозде, диви круши когато са узрели, сладки ябълки, зелени смокини, праскови и от двата вида (мъхести праскови и нектарини), нарове, фурми, дюли могат да се ядат. От сушените плодове – шам-фъстък, орехи, бадеми и борови ядки. Пий бели и с цвета на зехтин вина и розе, и пелинови (горчиви) вина.
Осем бани, използвайки лосион. Прави любов.

 From: Tastes of Bizantium, ISBN: 978 1 84885 165 8

Advertisements