This is a sequence of articles, translation from very interesting, for medical and culinary point  of view, treatise from Byzantium from 13 sentury.

Това e серия от статии, превод от един твърде любопитен, от медицинска и кулинарна гледна точка, трактат от Византия от 13 в.

The daily regimen in middle ages involves not only the choice of foods and drinks but also their quantity and the frequency of meals: it involves exercise, sexual activity, baths, massage, the use and selection of soaps and lotions and other medicaments. All of these will vary depending on the climate and the seasons. It was therefore necessary to develop a general monthly regimen which anyone might follow. The individual Byzantine reader, and most particularly the physician of any wellpaying Byzantine patient, would naturally regard this as no more than a general guide, to be adjusted to the individual constitution.

Several versions of this ‘Calendar’ exist, some of them attributed to a certain Hierophilus the Sophist.

Дневният хранителен режим в средновековието включва не само избора на храни и напитки, но също така тяхното количество и честотата на хранене: включва упражнения, сексуална активност, бани, масажи, употреба и избор на сапуни и лосиони и други медикаменти. Всичко това варира според климата и годишния сезон. Затова било необходимо да се измисли месечен режим, който всеки да може да следва. Византийският четец, и най-вече лекарят на някой добре плащащ византийски пациент, естествено ще чете това като не повече от общо ръководство, за да бъде посъветван за индивидуалната си конструкция.

Съществуват няколко версии на този „Календар“, някои от които се приписват на Йерофил суфиста.

October

 October governs light [phlegm]. All kinds of bitter foods should be eaten, particularly leeks and spicy leek soups. Avoid all fish, glutinous vegetables, and all salt meat.All food should be either boiled or raw; and drink the cooking liquor. Boiled garlic, spiced: spikenard, pepper, cinnamon and cloves. This to accompany food. Among meats, lamb, chicken, pigeon, geese, quails, corncrakes, and suckling animals. Avoid ducks, woodpigeons, turtle doves, fallow deer, wild boar, hare. Among pulses, avoid broad bean, lentil and grass pea: eat others. Among vegetables, avoid cabbage and turnip: eat others. Eat all kinds of asparagus and cepes de Bordeaux. In fruits, eat white grapes, ripe wild pears, sweet apples, green figs, medlars, peaches, dates, pomegranates; in dried fruits, walnuts, pistachios, almonds, pine kernels and hazelnuts, but avoid bay berries. White and olive-oil-colouted wine and wormwood and rose wine.

Октомври

 Октомври управлява светлата флегма. Всички видове горчиви храни трябва да се ядат, особено праз и супи от праз с подправки. Избягвайте всички риби, лепкави зеленчуци и всички солени меса. Всичката храна трябва да бъде или варена или сурова. Пийте бульона от варенето. Варен чесън с подправки: спикенард, черен пипер, канела и карамфил. Това да придружава храната. От месата – агнешко, пилешко, гълъби, гъски, пъдпъдъци, дърдавци и всички сукалчета. Избягвайте патици, гривяци, гургулици, лопатар, диво прасе, див заек. От варивата избягвайте бакла, леща и секирче. Яжте останалите. От зеленчуците избягвайте зеле и ряпа – яжте останалите. Яжте всички видове аспарагус и манатарки. От плодовете яжте грозде, зрели и диви круши, сладки ябълки, зелени смокини, мушмули, праскови, фурми и нарове. От сушените плодове – орехи, шам-фъстък, бадеми, борови семки и лешници, но избягвайте ягоди, боровинки, малини, къпини, касис, френско грозде, дренки. Бели вина, вина с цвета на зехтин, пелин и розе.


 From: Tastes of Bizantium, ISBN: 978 1 84885 165 8

Advertisements