This is a sequence of articles, translation from very interesting, for medical and culinary point  of view, treatise from Byzantium from 13 sentury.

Това e серия от статии, превод от един твърде любопитен, от медицинска и кулинарна гледна точка, трактат от Византия от 13 в.

The daily regimen in middle ages involves not only the choice of foods and drinks but also their quantity and the frequency of meals: it involves exercise, sexual activity, baths, massage, the use and selection of soaps and lotions and other medicaments. All of these will vary depending on the climate and the seasons. It was therefore necessary to develop a general monthly regimen which anyone might follow. The individual Byzantine reader, and most particularly the physician of any wellpaying Byzantine patient, would naturally regard this as no more than a general guide, to be adjusted to the individual constitution.

Several versions of this ‘Calendar’ exist, some of them attributed to a certain Hierophilus the Sophist.

Дневният хранителен режим в средновековието включва не само избора на храни и напитки, но също така тяхното количество и честотата на хранене: включва упражнения, сексуална активност, бани, масажи, употреба и избор на сапуни и лосиони и други медикаменти. Всичко това варира според климата и годишния сезон. Затова било необходимо да се измисли месечен режим, който всеки да може да следва. Византийският четец, и най-вече лекарят на някой добре плащащ византийски пациент, естествено ще чете това като не повече от общо ръководство, за да бъде посъветван за индивидуалната си конструкция.

Съществуват няколко версии на този „Календар“, някои от които се приписват на Йерофил Софиста.

March

 Sweet flavours are advisable in food and drink, but in moderation: all excess is inimical to health, but small quantities are safe. Sour and bitter foods should be avoided. All kinds offish may be eaten except those without scales; bass and grey mullet may be eaten frequently. Among pulses, emmer groats well boiled, rather watery, flavoured with honey, spikenard and cinnamon, eaten with the most aromatic of wine. Soak broad beans and boil them thoroughly with salt and good green olive oil. Also take fenugreek seed, well boiled, cold, seasoned with honey, spikenard and cinnamon; you should wash the fenugreek, rub it in the hands, then boil it until partly boiled down. Ifit boils down completely it becomes indigestible, constipating and bad for the bowels, but ifit is not fully boiled down the same liquor, with the same bitterness, does not block the bowels. Honey will relieve its bitterness. Grass peas and Lathyrus Ochrus, ground; those with robust constitutions may take black-eyed peas, well boiled, with honey vinegar. Among vegetables eat beet, mallow, orach and all kinds of asparagus and mushroom, but not bryony or butcher’s broom shoots, because these are bitter. Among conserves eat green olives in brine [kolymbadesl and olives in honey vinegar, but only from time to time. Sour foods should not be eaten, only sweet. Among fruits those already listed, with dates as wanted. Your sweet wine should be konditon including pepper, cinnamon, spikenard and cloves. Six baths in the course of the month: for three of these, on Tuesdays, anoint with oil but no myrrh or aloes; for the other three, wash with water, on Fridays. Light, aromatic wines of the colour of olive oil. Moderate sex.

 Март

Препоръчително е да се консумират храни и напитки със сладък вкус, но в умерени количества: всяко прекаляване е неблагоприятно за здравето, но малките количества са безопасни. Кисели и горчиви храни трябва да се избягват. Могат да бъдат ядени всички видове риба, освен тези без люспи. Костур и кефал могат да се ядат често. От варивата – добре сварен булгур, направен на рядка супа, овкусена с мед, спикенард и канела. Тази супа да се яде с най ароматните вина. Накисни бакла и след това я свари добре със сол и хубав зехтин от зелени маслини. Също така вземи семена от сминдух, сварени, охладени, овкусени с мед, спикенард и канела. Приготви ги като измиеш хубаво семената триейки ги между ръцете си. След това ги вари докато са почти сварени. Ако ги свариш напълно, стават несмилаеми, водят до запек и са лоши за червата, но ако са полусварени, същото ястие със същата горчивина не блокира червата. Медът ще омекоти горчивината му. Можеш да ядеш семена от секирче, смлени. Тези със здрав организъм могат да ядат добре сварена Vigna unguiculata (аспержов боб), подправен с оцет с мед. От зеленчуците яж ряпа, слез, лобода и всички видове аспержи и гъби, освен скребър (Bryonia alba) и бодлив залист, защото са горчиви. От консервите яж мариновани зелени маслини и маслини с мед и оцет, но само от време на време. Кисели храни не бива да се консумират. Само сладки. От плодовете – тези, които вече са изброени и фурми, ако желаеш. Сладкото ти вино трябва да е Кондитум (сладко вино, подправено с канела, карамфил, черен пипер и спикенард). Шест бани през месеца: три от тях, във вторниците, се мажи с масла, но без мирта и алое. За останалите три бани, в петъците, се мий с вода. Леки, ароматни вина с цвета на зехтин. Умерено правене на любов.

From: Tastes of Bizantium, ISBN: 978 1 84885 165 8

Advertisements