This is a sequence of articles, translation from very interesting, for medical and culinary point  of view, treatise from Byzantium from 13 sentury.

Това e серия от статии, превод от един твърде любопитен, от медицинска и кулинарна гледна точка, трактат от Византия от 13 в.

The daily regimen in middle ages involves not only the choice of foods and drinks but also their quantity and the frequency of meals: it involves exercise, sexual activity, baths, massage, the use and selection of soaps and lotions and other medicaments. All of these will vary depending on the climate and the seasons. It was therefore necessary to develop a general monthly regimen which anyone might follow. The individual Byzantine reader, and most particularly the physician of any wellpaying Byzantine patient, would naturally regard this as no more than a general guide, to be adjusted to the individual constitution.

Several versions of this ‘Calendar’ exist, some of them attributed to a certain Hierophilus the Sophist.

Дневният хранителен режим в средновековието включва не само избора на храни и напитки, но също така тяхното количество и честотата на хранене: включва упражнения, сексуална активност, бани, масажи, употреба и избор на сапуни и лосиони и други медикаменти. Всичко това варира според климата и годишния сезон. Затова било необходимо да се измисли месечен режим, който всеки да може да следва. Византийският четец, и най-вече лекарят на някой добре плащащ византийски пациент, естествено ще чете това като не повече от общо ръководство, за да бъде посъветван за индивидуалната си конструкция.

Съществуват няколко версии на този „Календар“, някои от които се приписват на Йерофил Софиста.

April

This month one should avoid radishes, mint, capers, pepper, basil, savory and all bitter flavours. Among meats choose those that are rich and well-fleshed: lambs that are grass-fed, not suckling, but that have been suckled by their mothers, and they may be young males or castrated; suckling kids: lean meat well boiled. With this take gravy moderately spiced with spikenard, green coriander and a little pepper, and the fruit of safflower because it relaxes the bowels. Avoid pork. Among birds, eat hens, male chickens, white pigeons, ducks and geese; lean meat well boiled. With this take gravy moderately [spiced]. Serve sweetened, while still hot. Sweet food and sweet drinks are the rule. Among fish, bass, syakia, daurade, pagre in a little well-spiced sauce; wrasse, perch, gurnard, scad, oblade, and to speak simply all tender-fleshed scaly fish are to be eaten fried, with a little spiced sauce, no excessive quantity. Avoid all dried pulses, but fresh pulses may be eaten with the meats listed above. Among vegetables eat orach, dill and coriander, all green, and lettuce, which requires moderate dressing in squill vinegar. 1 Also eat boiled garlic cloves with olive oil and salt, and a little leek. Avoid all dried fruits. Drink highly aromatic, anise-flavoured, and white wines. Inhale the scents of violets, roses, lilies, wild chamomile and all aromatic flowers, and among ‘dry’ scents those of musk and attar of roses. Moderate love-making. Eight baths in the course of the month; soap with Gallic soap. Apply a skin lotion once in the month, with no aloes; it should contain musk, three egg yolks and rose oil.

 1Squill root (Urginea maritima), now often said to be poisonous, was once important in Byzantine cuisine and medicine.

 Април

През този месец човек трябва да избягва репички, мента, каперси, черен пипер, босилек, чубрица и всичко с горчив вкус и аромат. От месата избирай тези, които са богати и сочни: агнета, хранени с трева, а не бозаещи, но такива, които са бозали от майките си. Те може да са млади мъжки или кастрирани. Бозаещи козлета – крехко месо, добре сварено. Яж месото със сос, умерено подправен със спикенард, пресен кориандър и малко черен пипер. Добави плод от шафранка, защото отпуска червата. Отбягвай свинско. От птиците – яж кокошки, петлета, бели гълъби, патици и гъски. Крехко и добре сварено месо. С тях яж слабо овкусен сос. Сервирай подсладени и горещи. Правилото е да се консумират сладки храни и напитки. От рибите – лаврак, syakia, ципура, пагра с малко силно ароматен сос, зеленушка, речен костур, тригла, сафрид, меланура. Най-общо казано трябва да се ядат всички люспести риби с крехко месо, пържени, със сос с подправки, но не в прекалено големи количества. Избягвай всички сушени варива. Пресни варива могат да се ядат с месата, споменати по-горе. От зеленчуците яж лобода, копър и кориандър, всичките зелени. Също така маруля, която се нуждае от обикновен дресинг със оцет от корени на синчец.1 Яж също варени скилидки чесън със зехтин, сол и малко праз. Избягвай всички сушени плодове. Пий силно ароматни, анасонови и бели вина. Вдишвай благоуханията на теменужки, рози, лилии, дива маргаритка и всички ароматни цветя, а от „сухите” миризми – мускус и розово масло. Умерено правене на любов. Осем бани през месеца. Сапунисвай се с галски сапун. Втривай лосион за тяло веднъж в месеца. Той не трябва да съдържа алое, но трябва да съдържа мускус, три яйчени жълтъка и розово масло.

1Коренът от синчец (Urginea maritime), който сега често се смята за отровен, е бил важна съставка във византийската кухня и медицина.

 From: Tastes of Bizantium, ISBN: 978 1 84885 165 8

Advertisements